Zwroty i reklamacje

 Zwrot towaru i anulowanie transakcji

 

Zgodnie z prawem każdy Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania paczki. Warunkiem zwrotu jest zwrócenie produktu w stanie nienaruszonym wraz z paragonem, metkami i wypełnionym formularzem zwrotu. Pieniądze zwracamy na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki zwrotnej. Przesyłki wysyłane do nas w formie "za pobraniem" oraz paczkomatem nie będą odbierane.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa w ramach 14-dniowego zwrotu przysługuje tylko i wyłącznie konsumentowi, gdy dokonał czynności prawnej z przedsiębiorcą.

Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r., poz. 827) „konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów”.

Dla jasności „za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową” (art. 221 kodeksu cywilnego).

Natomiast jeśli umowę sprzedaży na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa zawarł Państwu jako firma/przedsiębiorca, to niestety przedmiotowe prawo do odstąpienia na wyżej wymienionej podstawie Państwu nie przysługuje.

- zwrotowi NIE PODLEGAJĄ artykuły z kategorii Bielizna oraz Body.

- w przypadku zwrotu towaru, który pomniejszy zamówienie do kwoty poniżej 300 zł brutto, oznacza rezygnacje Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej i utratę prawa do skorzystania z tej promocji. Wysyłka zostanie naliczona w kwocie odpowiadającej złożonemu zamówieniu (10 zł brutto paczkomat, 15zł brutto kurier, 25zł brutto pobranie) i zostanie odjęta od kwoty zwracanego towaru.

- - w przypadku zwrotu towaru, który został zakupiony w akcji promocyjnej DARMOWA DOSTAWA, oznacza rezygnacje Klienta z udziału w tej akcji promocyjnej i utratę prawa do skorzystania z tej promocji. Wysyłka zostanie naliczona w kwocie odpowiadającej złożonemu zamówieniu (10 zł brutto paczkomat, 15zł brutto kurier, 25zł brutto pobranie) i zostanie odjęta od kwoty zwracanego towaru.

- uiszczona przez Klienta cena zakupu Produktu zwracana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Formularza Zwrotu od Klienta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę (10zł paczkomat), Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

- nie przyjmujemy reklamacji związanej z oczekiwaniem koloru. W zależności od Państwa monitora kolor może nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. U nas kolor faktyczny pokrywa się z tym na zdjęciu.

Procedura reklamacyjna

W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady zakupionego towaru, Klient zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), ma prawo do żądania doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Sklep odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Klientowi oraz zawiadomienia Sklepu przez Klienta o stwierdzeniu wady towaru w terminie dwóch miesięcy od jej wykrycia. W przypadku stwierdzenia wady towaru zakupionego w Sklepie, Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego Sklepowi na adres e-mail shop@iganabutik.pl W zgłoszeniu Klient powinien dokładnie opisać wadę, podać datę zakupu oraz określić swoje żądanie. Klient w odpowiedzi zwrotnej otrzyma informacje dotyczące przesłania wadliwego towaru do Sklepu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (proporcje, kolor itp.) nie mogą być podstawą do reklamacji. Koszty przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji za zasadną. Sklep ustosunkuje się do żądania Klienta w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Nie ustosunkowanie się do żądania Klienta w powyższym terminie oznacza uznanie jego żądania za uzasadnione. W razie uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi sklep.

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

     (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

(2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

(3)  w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

(4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

(5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

(7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

(8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;

(9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

(10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

(11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

(12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

(13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

FORMULARZ ZWROTU

INACZEJ ZAADRESOWANA PACZKA NIE ZOSTANIE ODEBRANA

AUDIO LIBER EWA SKURSKA
ul. Międzynarodowa 48/58, 03-922 Warszawa
iganabutik.pl
shop@iganabutik.pl

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

FORMULARZ ZWROTU/REKLAMACJI

 

Imię i nazwisko...........................................................................................................................

Adres zamieszkania......................................................................................................................

Telefon kontaktowy......................................................................................................................

Adres e-mail...............................................................................................................................

 

ZWRACAM W NIENARUSZONYM STANIE Z DOŁĄCZONYM

PARAGONEM ORAZ KOMPLETEM METEK:

 

Nazwa towaru.....................................................................................................................

Numer zamówienia..............................................................................................................

Przyczyna zwrotu.................................................................................................................

Kwota zwrotu......................................................................................................................

 

DANE DO PRZELEWU:

BANK:

Nr rachunku:

......................................................................................................................................................

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta (Dz. U. Z dnia24 czerwca 2014 r. Poz. 827) niniejszym oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży.

 

 

 

 ___________________________

                                                                               Data i podpis Klienta

 

 

 

 

 

 

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl